מאמרים

הלוואות בנקאיות לעסקים קטנים - המשך למאמר

המדינה אינה רוצה לפזר סתם כספים שלא ילכו לשום מקום (בצורת ערבויות לעסקים כושלים), ולכן עסק קטן המעוניין לקבל הלוואה בערבות המדינה דרך הקרן לעסקים קטנים צריך לעבור מספר שלבים:

מילוי והגשת שאלון מפורט המהווה בעצם תכנית עסקית של העסק הצעיר, לחברה הממונה מטעם המדינה על ניהול הקרן והמלצה לבנקים אם להעניק הלוואה או לא. בתכנית זו מפורטים כל פרטי העסק, כולל סקרי שוק רלבנטיים ותחזיות מעודכנות לעתיד. הצגת מסמכים רלבנטיים דוגמת – דוחות כספיים של העסק בתקופות האחרונות, דפי חשבונות עובר ושב של העסק, פירוט התחייבויות העסק לכל הבנקים עמם הוא עובד, תצהירים של רואי החשבון ועורכי הדין של העסק כי בעל העסק אינו מסתיר שום דבר, ועוד. סדרת פגישות והתייעצויות עם יועץ כלכלי מטעם החברה הממונה על ניהול הקרן. בשלב זה עוברת המלצה מטעם היועץ שליווה ובחן את העסק לבנק הרלבנטי – האם לתת או לא לתת לעסק הלוואה. במידה וההמלצה שלילית – כאן מסתיים התהליך ובעל העסק לא יוכל לקבל הלוואה במסגרת הקרן. במידה וההמלצה חיובית עובר התהליך לשלב האחרון. ועדת אשראי בה יושבים נציגים של הבנק המלווה, החברה הממונה על ניהול הקרן ומשרד האוצר. וועדה זו תחליט סופית האם להעניק לעסק את ההלוואה או לא. במידה וכן, יועבר הכסף תוך מספר ימים או שבועות.

חזרה לחלק ראשון