מאמרים

הלוואות בנקאיות לעסקים קטנים

הלוואות בנקאיות לעסקים קטנים

כמעט כל עסק חדש וטרי אשר נמצא בתחילת דרכו העסקית ומבקש רק לשרוד בעולם הכלכלי התחרותי של ימינו זקוק מדי פעם להלוואה בנקאית בסכום כזה או אחר. גם עסקים אשר מצבם טוב ונראה כי עתידם ורוד באופן יחסי נזקקים להלוואה בנקאית על מנת לשמור על רמת הון חוזר סבירה ולדאוג כי לא ייוצרו חורים גדולים מדי בתזרים המזומנים השוטף שלה.

אחת הבעיות המרכזיות שבלקיחת הלוואה בנקאית עבור עסק קטן וצעיר היא בדרך כלל העמדת ערבות מתאימה לבנק, בין אם מדובר בערבים (אנשים או גופים אשר חותמים כי הם ערבים להחזרת הכסף במידה והלווה אינו מצליח לעמוד בתשלומים), במשכון רכוש מסוים על מנת שישמש כערבות, או כל סוג ערבות אחר.

אחת מהדרכים העיקריות להמרצת הכלכלה הישראלית ולתמיכה בשכבות החלשות והבינוניות היא תמיכה בעסקים קטנים וביזמים צעירים אשר מעוניינים להצליח בסקטור העסקי. על מנת לקדם מטרה זו, ובהתחשב בבעייתיות המוזכרת למעלה של עסקים אלו ללוות כספים, העמידה המדינה קרן אשר מעניקה ערבויות לעסקים קטנים על מנת שאלו יוכלו לקבל הלוואות בנקאיות. בעל עסק צעיר אשר מעוניין לקחת הלוואה בנקאית אך אין לו ערבים מתאימים יכול עכשיו לקחת הלוואה זו בכל זאת על ידי הקרן לתמיכה בעסקים קטנים.

כיצד עובד התהליך?

הבנקים חוששים להעניק הלוואות לעסקים מתחילים, קטנים ולא לגמרי יציבים מסיבות ברורות לחלוטין – אין לדעת ברמת וודאות גבוהה (ובמקרים מסוימים אין לדעת כלל וכלל) האם העסק ימשיך לעמוד על רגליו, ולכן אם יוכל או לא יוכל להחזיר את ההלוואה שלקח.

המשך מאמר